Contact

admin@morethancanvas.com

All rights reserved. Copyrights holded by VISDA – www.visda.dk and Artists Rights Society – www.arsny.com

Artist studio for sale – view more on www.historiskvilla.dk

Persondatapolitik

Behandling af persondata

Der modtages og registreres alene persondata i de tilfælde hvor det er relevant for aktivitet hos www.morethancanvas.com

Behandling og anvendelse af persondata overholder relevante lovbestemmelser, herunder GPDR-forordningen.

Der opbevares alene persondata i det omfang der består en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt hvormed de blev indsamlet.

Dataansvarlig

Ansvarlig for registrering, behandling og anvendelse af personoplysninger  administreres af www.morethancanvas.com

Behandlingsgrundlag og formål

Kontaktoplysninger som navn, adresse, herunder e-mailadresse. Oplysningerne anvendes alene til kontaktformål i forhold til henvendelser og kommunikation relateret til www.morethancanvas.com

Andre modtagere af personoplysninger

Persondata hverken sælges eller distribueres til tredjemand, ligesom persondata ikke overføres til tredjelande.

Rettigheder

Eventuel klage over den beskrevne behandling af persondata indgives til en databeskyttelsesmyndighed.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål relateret til ovenstående kan rettes til admin@morethancanvas.com